Rang lista

Rang lista SAS je redosled licenciranih takmičara koji se bore na takmičenjima pod okriljem SAS. Rang lista se formira na osnovu sistema bodovanja kroz različita takmičenja i odražava plasman takmičara na njima. Broj osvojenih bodova na nekom takmičenju zavisi od broja učesnika i koeficijenta takmičenja. Postoje stalna takmičenja SAS Državnog nivoa na kojima je koeficijent 1,5, redovni turniri A kategorije na kojima je koeficijent 1 i turniri B kategorije na kojima je koeficijent 0,5.
Svako takmičenje se boduje po matematičkoj skali koja zavisi od broja učesnika i množi se sa koeficijentom takmičenja. Tako se dobija broj bodova koji takmičar osvaja u zavisnosti od plasmana.
Pojedinačni turniri se boduju odmah, a nakon isteka godinu dana od održavanja turnira ti bodovi se brišu.
Takmičari koji u toku šest meseci ne odigraju ni jedan turnir gube 30% bodova.

Muškarci

Devojke

Timska liga

Serbian masters 40+

Mlađe kategorije