Licenciranje takmičara

Po novom sistemu evidentiranja u sistemu sporta Skvoš Asocijacija Srbije prilagodila je tražene podatke u formularu evidencijama Sportskog saveza Srbije i Ministarstva omladine i sporta Vlade Republike Srbije.
Potrebni podaci nalaze se u upitniku na sledećoj elektronskoj adresi https://forms.gle/TBM7Xzr1Uq917tK8A
Molimo takmičare da popune prijavu za novu sezonu i pošalju: svoju sliku u elektronskom formatu i skeniranu potvrdu zdravstvene sposobnosti za bavljenje fizičkim aktivnostima u PDF formatu na elektronsku adresu SAS office@skvos.rs
U svojim klubovima izvršite uplatu 1200 din na ime licence.